Inwestorem zastępczym nazywamy firmę lub osobę, która odpłatnie występuje w imieniu inwestora i reprezentuje jego interesy w czasie inwestycji związanych z budową. Taką funkcję może pełnić choćby projektant czy też kierownik budowy. Informacje dotyczące jego pracy znajdują się w Polskiej Normie z 2000 roku. Inwestor zastępczy wykonuje obowiązki należące do inwestora bezpośredniego, by ten nie musiał doglądać budowy i zajmować się nią w pełnym zakresie lub też, gdy inwestor bezpośredni po prostu nie ma doświadczenia oraz odpowiedniej wiedzy związanej z budownictwem, by poprowadzić tego typu proces. Inwestor zastępczy, według prawa budowlanego, może koordynować prace na budowie już od etapu projektowania. Do obowiązków inwestora bezpośredniego należy wówczas jedynie finansowanie budowy i wypłata wynagrodzeń.

Obie strony są zobowiązane do spisania umowy dotyczącej zakresu działań inwestora zastępczego, a także zobowiązań obu inwestorów w ramach budowy. Należy pamiętać, że inwestor zastępczy jest odpowiedzialny za przebieg prac, terminowość, odpowiednie wykonanie. W przypadku niedopatrzeń w tym obszarze może on ponieść odpowiedzialność za niedopilnowanie swoich obowiązków. Inwestorowi zastępczemu nie wolno również narażać inwestora bezpośredniego na dodatkowe koszty i generować wydatków oraz korzystać z jego mienia do własnych celów.

Inwestor zastępczy to dobre rozwiązanie dla zapracowanych klientów, którzy marzą o własnych czterech kątach.